Askerön / Säckebäck Fiber

Aktuellt

EU-bidragsansökan och samrådsmöte diskuterades på mötet den 22/10 2015
Vi är nu 223 medlemmar varav 203 har skrivit anläggningsavtal, 8 nya avtal godkändes. Vi hade ett samrådsmöte 20/10 med Orust fibersamordnare, Per Linnér, för avstämning och diskussion rörande kommunens ambition att skapa ett stamnät. Orust kommun har drivit den frågan och har tillsammans med VG Regionen beslut om att …
Om Föreningen
Medlemsportal
Information om …
Bli Medlem / Ägarbyte
Dokumentation
Kontakt