Myckleby Fiber

Om Föreningen

Myckleby fiberförening grundades den 7:e april 2013 och har sitt säte i Orust kommun.

Vi är en ekonomisk förening som bildats för att förse fastigheter i Myckleby och Stillingsön med omnejd med snabbt bredband genom optisk fiber. Projektet finansieras till 40% av Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling.

Alla medlemmar är delägare i vår gemensamma anläggning. Vi har ingen egen anställd personal utan arbetet med att driva föreningen görs av styrelsen och andra intresserade. Föreningen drivs utan vinstintresse i syfte att tillhandahålla fiberanslutning och tjänster till självkostnadspris för våra medlemmar.

Medlemsportal
Information om …
Bli Medlem / Ägarbyte
Kontakt

Aktuellt

Årsstämma 2024
Årsstämma för Myckleby Fiberförening kommer att hållas söndagen 16 juni, kl 16:00 i Myckleby församlingshem. Dokumenten till stämman finns att hämta på Min Fibersida. Detta gäller även fullmaktsblankett som behövs om ni vill hjälpa någon icke närvarande medlem att rösta.  Alla medlemmar varmt välkomna! Styrelsen i Myckleby Fiberförening …