Varför Fiber?

Uppkopplingshastighet (upp/ner)
Vanligen har fiber 100 Mbit/s nedhastighet (hastigheten då man hämtar något från internet, t.ex. surfar, stream:ar film eller hämtar mail) och 100 Mbit/s upphastighet (hastigheten då man skickar iväg något från sin dator, t.ex. skickar mail, laddar upp en fil i en molntjänst etc), så kallad 100/100. Tidigare vanliga hastigheter var 100/10 eller 10/10. Vanligast idag är någonstans mellan 100/100 och 250/100.

De flesta nät som byggs idag har kapacitet för mer, t.ex. 1000/1000 (1Gbit i varje riktning), men oftast väljer inte konsumenterna så snabb hastighet även om möjligheten finns. Dagens ADSL är inte längre ett alternativ då det är under avveckling.

Mobilt då?
Mobilt bredband finns också att tillgå idag med (ibland) god hastighet, beroende på var man befinner sig. En nackdel med mobilt internet är att det många gånger inte är stabilt och att hastigheten sänks om många kopplar upp sig mot samma mast(er). Fler och fler enheter (mobiler, larm, GPS:er etc) kräver nu mer också uppkoppling.

Framtidssäkerhet
Ett fibernät har enligt bedömare en livslängd på kanske 50 år. Föreningen bygger ett nät med gigabit-kapacitet, men det finns alla möjligheter att utöka i senare skede genom byte av kommunikationsutrustning. Kabeln och nätet i övrigt är detsamma.

Möjligheter!
Fiber med sin snabba, stabila uppkopplingshastighet öppnar för nya möjligheter för den som ansluter sig, t.ex. att jobba hemifrån även med arbete som kräver snabba uppkoppling t.ex. bildhantering, CAD-ritning etc.

Högre hastighet skapar också möjligheten att t.ex. stream:a film till sin dator i högre kvalitet, ladda ner filer på kortare tid eller spela spel online utan störningar.

Den ökade kapaciteten ökar också möjligheten för fler att använda uppkopplingen samtidigt och/eller att använda flera tjänster samtidigt. T.ex. att någon pratar i videosamtal med kompisar samtidigt som någon annan laddar ner filer, någon tittar på HDTV eller kanske spelar in avsnitt från favorit-TV-serien samtidigt.

Husvärde
Fastighetsmäklare vittnar i många fall om att värdet på ett hus går upp med mer än vad insats och avgifter är tillsammans då man installerat fiber och omvänt så minskar värdet på ett hus som inte har en anslutning om det finns möjlighet till det i närområdet.

Värde för bygden
Vårt närområde blir mer attraktivt att flytta till om det finns fiber. Större efterfrågan på hus ger också högre huspriser generellt.

Bättre möjligheter skapas även för företag att etablera sig i närområdet. Arbetstillfällen! Detta gör bygden mer intressant för inflyttning.

Vädersäkring
Dagens telefonnät är känsligt för åskoväder eftersom risken finns att blixten slår ner någonstans i det kopparbaserade telenätet. Optofiber är inte tillverkat av metall och leder därför inte ström, vilket gör att bredband via fiber inte är lika känsligt för åsknedslag.
(Risken för överslag i elnätet finns ju förvisso kvar, men en risk vid åsknedslag tas bort.)

Vänta inte med din ansökan!
Fibernätet är färdigbyggt, men det är inte för sent att ansluta sin fastighet. Välkommen med din ansökan. Fyll i din intresseanmälan och skicka in till din förening.