Administrativt stöd

Det finns ett behov bland flera av föreningarna av ett förbättrad administrativt stöd. Exempel på detta kan är medlemshantering, informationsutskick, betalningsmetoder, fakturering och bokföring.

Arbete pågår att inventera vad vi har idag och om det kan tänkas finnas en gemensam leverantör av en del eller alla dessa tjänster.