Askerön / Säckebäck Fiber

Om Föreningen

Askerön och Säckebäcks Fiberförening är den lokala fiberföreningen för dig med fastighet på Lilla eller Stora Askerön, Säckebäck eller Varekilsnäs.

Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att via ett eget fibernät för bredband tillhandahålla medlemmarna nätkapacitet för bl.a. data och telekommunikation.

Föreningen kan även, direkt eller indirekt, tillhandahålla medlemmarna s.k. trafiktjänster, exempelvis bredband, TV och telefoni, samt bedriva annan sammanhängande och förenlig verksamhet.

Fibernätet har finansierats av medlemmarna samt med EU-bidrag.

Information om …
Bli Medlem / Ägarbyte
Dokumentation
Kontakt

Aktuellt

Åska och dunder
Det har ju varit en del åskväder under den senaste tiden. Om ni får problem med att utrustning går sönder då skall ni alltid kontakta Telia support: 020 – 20 20 70 …