Askerön / Säckebäck Fiber

Aktuellt

Kallelse till Årsmöte 2024
Kallelse Härmed kallas Du till årsstämma i Askerön / Säckebäck Fiber EK. Vi kommer att behandla bland annat uppföljning av budget för 2023/24 och fastställande av budget för 2024/25. Plats: Skolhuset, Stora AskerönTid: Lördag den 11:e maj 2024 klockan 11.00 Dagordning Mötets öppnande Val av ordförande och sekreterare för stämman …
Om Föreningen
Medlemsportal
Information om …
Bli Medlem / Ägarbyte
Dokumentation
Kontakt