Askerön / Säckebäck Fiber

Aktuellt

Kallelse till Årsmöte 2023
Kallelse Härmed kallas Du till årsstämma i Askerön / Säckebäck Fiber EK. Vi kommer att behandla bland annat uppföljning av budget för 2023 och fastställande av budget för 2024. Plats: Stala BygdegårdTid: Söndag den 23:e april 2023 klockan 11.00 Dagordning Mötets öppnande Val av ordförande och sekreterare för stämman Godkännande …
Om Föreningen
Medlemsportal
Information om …
Bli Medlem / Ägarbyte
Dokumentation
Kontakt