Upphandling av Gruppavtal och Kommunikations-Operatör

Information angående kommande upphandling av Gruppavtal och Kommunikations-Operatör 

OBS: teckna inga nya avtal innan du läst nedanstående.

Föreningarna har två avtal för att kunna förmedla tjänster i våra fibernät:

  • Dels – KommunikationsOperatör (KO). KO svarar för “ljuset”i fibernätet genom att ha utrustning i våra nodhus. Det är också genom KO´s webbportal du tecknar olika tjänster, om du inte valt gruppavtal.
  • Dels – Föreningens gruppavtal för bredband och TV, som de flesta medlemmar har tecknat sig för. Gruppavtalet tecknar medlemmen med föreningen.

Våra avtal löper ut i slutet av 2024 och därför har arbetet med ny upphandling tagit fart. Denna gång är vi sju föreningar på Orust som gör en gemensam upphandling för att därmed skapa bättre förutsättningar för ett gynnsamt avtal avseende kostnader och tjänster för dig som medlem.

Samtliga sju föreningar deltar i arbetet med underlag och kommande utvärdering.

När ny KO och nytt Gruppavtal blir färdigt under 2024, kan vi förmedla resultatet och vad det ger för nya möjligheter kommande år.

Observera att om du vill ha valfriheten att välja bland det som föreningen förhandlar fram, skall du inte teckna nya avtal som sträcker sig längre än till slutet av 2024.

När det gäller att teckna avtal för digitala tjänster, vill vi höja ett varningens finger för bl.a. företaget ”Allente” som enligt många rapporter från olika medlemmar, har en aggressiv marknadsföring och gärna tummar på sanningen för att sälja sina tjänster i nätet. Våra föreningar har inget avtal med Allente. Men det finns också andra aktörer som agerar aggressivt och oprofessionellt.

Det är en arbetsam men också spännande tid framöver. Upphandlingsunderlaget färdigställs för utskick senhösten 2023. Svaren kommer in under vintern. Därefter sker utvärdering och förhandlingar för att kunna ha ett färdigt resultat efter sommaren 2024, varefter vi återkommer med mer information.