Årsstämma 2023

Årsstämma för Myckleby Fiberförening kommer att hållas söndagen 18 juni, kl 15:00 i Myckleby församlingshem. Dokumenten till stämman finns att hämta på Min Fibersida.