Styrelsemöte 14/8 2015

Sen rapport från senaste styrelse mötet den 14:e augusti, men vi kan rapportera följande:

  • Vi har fått en inbjudan från Orust kommuns IT ansvarig till information där vi kommer att vara representerade.
  • Vi kommer även att deltaga i Bredbandskonferens i Göteborg den 13 september, vi räknar med att åka 4 personer.
  • Orust sparbank har meddelat att de kan erbjuda lån till medlemmar som önskar för att lösa finansieringen av den enskildes anslutning.
  • Totalt är vi nu 219 personer som är intresseanmälda och eller fullvärdiga medlemmar.
  • För närvarande avvaktar vi beslut om EU-bidrag för anläggningen vilket vi hoppas få beslut om under november. (Vi missade att uppdatera vår tidplan men det har inte ändrats mer än detta. Redanm.)

Vi beslutade att:

  • Vi skall gå en utbildning för kontaktpersoner inom Bynets regi den 30:e augusti.
  • Vi har godkänt ytterligare 11 avtal under juli och augusti.
  • Tills vidare är efteranmälningsavgiften 1000kr.

Ett fåtal har betalt in pengar men inte tecknat avtal, dessa kommer att föreslås att skriva på ett avtal, annars kommer deras pengar att betalas tillbaka och intresse i anläggningen att läggas vilande och ny prövning att göras om de vill ansluta senare.

Löpande uppdatering av hemsidan göres efter varje styrelsemöte.