Information om fastighetsinstallation

Sakta men säkert börjar vi gå från ord till handling med vårt fibernät. Anslutningsavtalen har skickats ut och har börjat strömma in, det arbetas med markavtalen och projekteringen börjar ta sin slutgiltiga form. Vi har också fått många frågor om grävningen på den egna tomten och hur fastighetsinstallationen ska gå till så här kommer en sammanställning.

Måste alla gräva ner fiberslang på sin egen tomt nu?
Nej, bara de som inte kan vara på plats när grävningen börjar, i första hand fritidsboende. Övriga kan med fördel vänta tills grävaren går förbi tomten och på så vis få en oskarvad slang. Det gäller dock att vara tillgänglig och kunna gräva ned slangen på tomten innan blåsningen av fibern görs. Då måste också kopplingsboxen och inomhusfibern vara på plats.
Tiden från grävning till blåsning av fiber kan vara 1 till 4 veckor.

Måste slangen grävas ner 30 cm?
Ja minst. Men det viktigaste är att slangen ligger skyddad från mekanisk skada. Om den döljs under en plattsättning eller stålskena på grunden så fungerar det också. Den kan ligga ovan mark om den ligger skyddad under exempelvis en altan. Om den grävs ner på garageuppfart eller liknande där det kan köra tunga fordon behöver den ner minst 40 cm. Lägg slangen i sand eller fint grus så inga stenar eller liknande kan klämma på slangen.
Extra viktigt är att slangen kommer upp tätt intill väggen vid huset. Går det inte att ordna så slangen är tillräckligt skyddad så ska den ligga i en skyddsslang. Se följande dokument (Grävning och Fastighetsinstallation) som beskriver grävning och placering av kopplingsbox mm.
Det är du själv som stå för eventuella reparationskostnader.

Går det att nyttja befintliga rör för att dra slangen över tomten?
Du kan dra slangen igenom befintliga (tomma) rör om dessa inte är för klena eller går i för snäva böjar. Detta är dock inget vi rekommenderar om man inte har erfarenhet av att göra sådant.

Hur skarpa böjar går det att ha på fibern?
Fiberslangen utomhus har en minsta böj-radie på 50 cm, dock går det att ha en böj med 30 cm radie upp mot husväggen. Inomhusfibern går att böja runt en snusdosa men inte skarpare. Kärnan i fibern är av glas, har den väl fått en knäck är den förstörd.

Går det att lägga fibern tillsammans med en elledning?
Ja, fibern påverkas inte av magnetfält från elkablar och kan ligga i samma dike. Men det går inte ann att dra andra ledningar i fiberslangen. Det är inte rekommenderat att dra fiberslangen i samma rör som en elkabel.

Vem kan jag kontakta för att få hjälp med grävning?
Omela AB, Ingemar Lindegren, 070-911 91 91
Rogers Gräv & Motorborrning AB, Roger Larsson, 070-634 04 92

Vem kan jag kontakta för hjälp med fiber-, tele-, data- och elinstallation?
VFEL Tele Data El AB, Joakim Dahlgren, 0707-425416

Var ska kopplingsboxen sitta?
Kopplingsboxen är det ställe där slangen slutar och föreningens fiber skarvas ihop med inomhusfibern och ska sitta utomhus vid det ställe där du tänkt borra genom väggen. Boxen ska sitta lätt åtkomlig, helst mellan 50 och 150 cm över marken. Om boxen behöver placeras så högt att den inte nås enkelt från marken måste fastighetsägaren se till att lämplig ställning el. dyl. finns på plats när skarvningen skall genomföras. Skall boxen placera under något, t.ex. ett altangolv, går det bra om det finns plats att stå på knä och utföra skarvningen, dvs en minsta arbetshöjd på 1,4m.   Se dokument (Fastighetsinstallation) som beskriver kopplingsboxen och dess placering.

Måste jag borra genom väggen?
Ja. Finns befintligt rör för telefonledning kan detta nyttjas för att dra inomhusfibern till en plats där medieomvandlaren placeras.

Vad är det för prylar som ska vara inomhus?
Medieomvandlaren som gör om ljus- till el-signaler och en Smartbox som har utgångar för de olika tjänsterna. (Data, Tele och TV). Medieomvandlaren och Smartboxen kopplas samman med en nätverks-kabel.  Dessa två enheter behöver inte, men kan, placeras tillsammans. För TV tillkommer en TV-box som med fördel placeras intill TV:n. Smartboxen, som också används för att surfa på internet, har möjlighet till trådlös kommunikation (WiFi) till datorer, surfplattor, mm.  Se exempel från Telia i dokument (Ex på Ledningar och boxar Telia). (Bara ett exempel, det är inte alls säkert att Telia kommer leverera utrustningen)
All denna elektroniska utrustning kommer levereras vid ett senare tillfälle.

Måste medieomvandlaren sitta där ledningen kommer in i huset?
Det är rekommenderat att sätta medieomvandlaren nära hålet i väggen och istället dra nätverkskabel vidare inne i huset. Den måste  också sitta i närheten av ett eluttag.

Hur ska inomhusfibern dras?
Börja vid det ställe där medieomvandlaren ska sitta och lämna 50 cm kabel för inkoppling. Överbliven fiber ska matas ut genom hålet i väggen. Det är bra att vara två som hjälps åt så det inte blir veck på fibern. Har den väl fått en knäck går den inte att reparera utan måste bytas ut.  Minst 2 meter av inomhusfibern skall sticka ut genom hålet. Den kommer att kapas i lämplig längd och lindas upp i kopplingsboxen på utsidan huset.  Det går alltså att dra fibern maximalt 7,5 m inomhus. Vi rekommenderar som sagt ovan dock en placering av medieomvandlaren så nära intaget som möjligt.

Vem monterar kopplingsbox och inomhusfiber?
Det ansvarar medlemmen för. Även hålet genom väggen är medlemmens ansvar.

Var får jag tag i fiberslang, varningsnät, kopplingsbox och inomhusfiber?
De som skrivit på sitt anslutningsavtal kan hämta antingen hos Rolf på Stillingsöns Handel eller hemma hos ordf. Janne. 10 meter inomhusfiber ingår i paketet men längder om 20 och 50 meter finns också. Behövs en längre så ring Janne och beställ,  0702-188446.