Askerön/Säckebäck Nyheter

Åska och dunder

Det har ju varit en del åskväder under den senaste tiden. Om ni får problem med att utrustning går sönder …

Ny hemsida för OTF

Hurra, nu har vi en gemensam hemsida för Orust-Tjörn Fibersamverkan. Här kommer ni hitta aktuell information om vårt samarbete. Hit …

Kallelse till Årsmöte 2024

Kallelse Härmed kallas Du till årsstämma i Askerön / Säckebäck Fiber EK. Vi kommer att behandla bland annat uppföljning av …

Administrativt stöd

Det finns ett behov bland flera av föreningarna av ett förbättrad administrativt stöd. Exempel på detta kan är medlemshantering, informationsutskick, …

Tekniskt samarbete

En arbetsgrupp har börjat se över om det är möjligt att samarbeta i frågor som t.ex. hemsidor och hosting. Ett …

Upphandling av Gruppavtal och Kommunikations-Operatör

Information angående kommande upphandling av Gruppavtal och Kommunikations-Operatör  OBS: teckna inga nya avtal innan du läst nedanstående. Föreningarna har två …