Årsmöte 2018

Hej allihop,

Nu finns protokollet och övriga dokument från mötet tillgängliga för alla.

Mötet var välbesökt och vi fick beslutat att hålla ett separat möte där mer information om bygget, bredbandstjänster, vad som man som medlem behöver planera för i sin fastighet. Representanter från våra entreprenörer ska försöka delta för att kunna besvara frågor.

Årsredovisning
Revisionsberättelse
Budget
Protokoll