Årsmöte 24/4 kl. 11.00 i Stala Bygdegård

Förening stämma söndag 24 April

 Kl: 11.00 i Stala Bygdegård

Nu är det dags att ha vår andra årsstämma i föreningen. Det skall bestämmas vilka som skall styra föreningen! Hur går vi vidare! När får vi beslut och när kan vi sätta igång!

Alla medlemmar är Hjärtligt Välkomna.

Askerön/Säckebäck Fiber

Torwald Cullberg
Sekreterare

Årsredovisning & Budget
Revisionsberättelse
Presentation
Proposition 1
Proposition 2
Proposition 3