Årsmöte 26/3 2017 kl. 11.00 på Stala Bygdegård

Nu är det dags att ha vår tredje årsstämma i föreningen.

Det skall bestämmas vilka som skall styra föreningen! Hur går vi vidare! Nu när får vi beslut, när kan vi sätta igång!

Alla medlemmar är Hjärtligt Välkomna.

Askerön/Säckebäck Fiber

Hans Oscarsson
Sekreterare

Årsredovisning
Budget
Revisionsberättelse
Propositioner
Förslag till nya stadgar
Dagordning