Om ni skall gräva i vårt område

Anmäl alltid på Ledningskollen.se!

Detta är gratis och du får besked om det finns ledningar i närheten. Det sätts ut och markeras utan kostnad. Det gäller alla ledningar, el, fiber, kopparnät, vatten och avlopp.

Det kan bli mycket kostsamt att gräva av en fiberlina. Att laga en 144 fiber kan kosta ca. 100 000 kr.

Observera! Det kan finnas flera slangar i samma schakt. Fiberledningar följs av ett grönt varningsband. Ser du ett sådant finns det en eller flera slangar nära intill. OBS, inne på vissa tomter ligger fiber i befintlig slang och är därför inte utmärkt enligt standard.

Vissa sträckor är även samförlagda med Vattenfalls elledningar. Då är varningsbandet gult.