100 medlemmar

Idag nådde vi 100 medlemmar. Hjälp oss (och er själva) att bli ännu fler genom att övertyga grannar, släktingar och vänner inom området.

Vi saknar fortfarande ambassadörer för några av områdena. Berg, Buvenäs, Gunneröd, Hogen, Norra Öberg, Stora Krossekärr, Surdal, Södra Gunneröd samt Östra Stillingsön är de områden som saknar ambassadör. Det krävs inga speciella kunskaper, bara en vilja att hjälpa till. Det handlar om att ta kontakt med övriga boende i närområdet och informera om fiberföreningen.