Årsstämma 2024

Årsstämma för Myckleby Fiberförening kommer att hållas söndagen 16 juni, kl 16:00 i Myckleby församlingshem. Dokumenten till stämman finns att hämta på Min Fibersida. Detta gäller även fullmaktsblankett som behövs om ni vill hjälpa någon icke närvarande medlem att rösta. 

Alla medlemmar varmt välkomna!

Styrelsen i Myckleby Fiberförening