En stämma i coronans år 2020 – utomhus

För att undvika smittspridning höll Myckleby fiberförening sin stämma utomhus i år. Ett tjugotal medlemmar var närvarande vid årsstämman den 24 juni i Allmagsgårdens trädgård, många med medhavda stolar som placerades på rekommenderat avstånd från varandra.

Mötesförhandlingarna genomfördes i stadgeenlig ordning. Stämman godkände styrelsens årsredovisning samt revisionsberättelsen för 2019, fastställde balansräkning och resultaträkning och godkände också styrelsens förslag till disposition av årets vinst.

Stämman gav också sitt stöd till styrelsens verksamhetsplan för innevarande år: däribland att slutföra utbyggnaden av nätet samt att omförhandla det gruppavtal som många medlemmar har. Styrelsen omvaldes och tackar för visat förtroende!