GOD FORTSÄTTNING!

Nu ser vi se fram emot ett gott nytt 2021 – med hela vårt fibernät utbyggt. Samtliga medlemmar har nu fått tillgång till nätet. Och de segdragna problemen med de nya gruppavtalen löstes lyckligtvis – så vitt vi vet – i tid före jul. Hoppas alltså att ni har glädje av bredbandets alla tjänster såväl på helgerna som under mer coronarelaterad tid på hemmaplan! /Styrelsen