GOD JUL och GOTT NYTT ÅR

Inför det nya året konstaterar vi att Myckleby Fiberförening har ett väl fungerande nät och en ekonomi i balans. Många medlemmar uttrycker också glädje över att ha fått ett rikare utbud av tjänster.

Inför årsskiftet genomför vi den ombokning av en del av insatsen som stämman beslutade om i maj. 600 kronor av medlemsinsatsen bokas om till en intäkt i form av en extra nätavgift. Syftet är helt enkelt att uppnå ett skattemässigt nollresultat.*

Nu ser vi fram emot ett nytt gott år. Vår främsta nyårsönskning är att de få återstående problemen kring markfrågor ska lösas så att samtliga nuvarande medlemmar kommer att vara anslutna under 2020. Vi gläder oss samtidigt åt att vi fortfarande får förfrågningar från personer som är intresserade av att ansluta sig till vårt nät.

Vi ser alltså fram emot ett riktigt bra 2020! Trevlig helg allihop!

*§ 17 “…Stämman beslutade att ge styrelsen i uppdrag att, i slutet av 2019, genomföra en ombokning av insats till en extra nätavgift för 2019. Storleken på ombokningen per insats ska anpassas så att föreningens skattemässiga resultat blir nära noll. Denna ombokning sker utan att medlemmar inbetalar ytterligare.