Medlemsavgift 2013/2014

Styrelsen beslutade vid styrelsemötet söndagen den 15/9 att medlemsavgifter inbetalda under 2013 även gäller som medlemsavgift för 2014. Detta för att potentiella medlemmar skall känna att man lika gärna kan bli medlem direkt istället för att vänta till början av 2014.