Medlemsmötet 2018

Hej allihop!

Medlemsmötet  i maj kan sammanfattas så här.

Närvarande medlemmar ur styrelsen presenterade sig.
Vi informerade om GDPR och hur personlig information idag finns lokalt hos Renja Oscarsson och enbart lämnas ut om det krävs för att genomföra byggprojektet samt hålls för att kunna fylla avtalskraven för respektive medlem. Medlemmarna ska uppdatera kontaktinformation och när en medlem avgår tas den personliga informationen bort. Eventuell information om anslutningen kommer finnas tills fiberanläggningen eller syftet med informationen upphör att existera. Styrelsen har startat ett samarbete med de övriga fiberföreningarna runt oss för att vi ska skapa en policy som är likadan för allihop. Detta är inte klart än.

Närvarande fick en kort presentation av projektets status fram till mötet. Projektet har blivit försenat i starten. Vid startmötet med entreprenörerna fick vi besked om att byggstart kunde ske tidigast i slutet av maj och att slutdatum blir kvartal 1 2019. 

Styrelsen har arbetat fram ett avtal med Orust Kommun/ VG-regionen om förläggning av ett ”stamnät” mellan telestationen och nodhuset på Lilla Askerön. Det är en del av finansieringen som ingick i kalkylen och som gör att vi kan genomföra vårt projekt med bibehållna insatser. Detta var en viktig del innan styrelsen skrev avtal med entreprenörerna i december 2017 och nu har vi det avtalet. Föreningen kommer äga svartfiber för framtida försäljning vid utveckling av vårt område.

Vi diskuterade arbete på fastigheterna och hur vi ska arbeta framöver för att fastighetsägare och berörda markägare ska hållas informerade. Renja utlovade ett dokument rörande installationerna på respektive fastighet. På mötesdagen var det inte klart på ett par punkter som visat sig viktiga för att ringa in vad man som fastighetsägare ska tänka på. Detta är huvudorsaken till att vi inte har skrivit något tidigare. NU är det klart, och finns att läsa på projekthemsidan. 

Telias dotterbolag är vår kommunikationsoperatör och Mattias Larsson från Telia presenterade bägge bolagen. Hans presentation finns bifogad. Viktiga punkter är att vi får ett operatörsneutralt fibernät med en maximal hastighet om 1000 Mbit/ hushåll. Det finns i presentationen lite prisförslag för olika tjänster och paket men fokus var på det gruppavtal med variationer som man kan teckna genom fiberföreningen. Det går också bra att surfa och se vad Zitius erbjuder på deras hemsida zitius.se.

Sist ut så presenterade sig Kenneth Pettersson från Ljud & Bild Center i Stenungsund. Han kan hjälpa en fastighetsägare med allt som rör nätverk TV och telefoni i varje fastighet efter att mediaboxen är monterad. Mediaboxen har ett nätverksuttag för bredband, ett för TV och ett för IP-telefoni. Från Mediaboxen får fastighetsägaren/bredbandskunden själv bygga sitt nätverk det kommer inte fiberföreningen ha något att göra med. Är man osäker eller bara vill ha någon som ordnar detta är Kenneth ett alternativ som är intresserad av att hjälpa er.

Tack för ett välbesökt möte och vi planerar för ett till när vi närmar oss uppstart av systemet.

Presentation
Telia presentation
Installationsanvisning