Fakturering av nätavgift – årsvis

Som ni säkert vet betalar alla medlemmar nätavgift på 50 kr per månad (600 kr/år) per anslutning, oavsett om man har gruppavtal, valfri tjänsteleverantör eller om anslutningen är vilande. Nätavgiften används av föreningen till att täcka kostnader för drift och underhåll av nätet. Efter att vi beslutade på stämman att den årliga medlemsavgiften sätts till noll så kommer nätavgiften även att finansiera föreningens kostnader för administration.

För att minska antalet fakturor har styrelsen fattat beslut om att nätavgiften skall faktureras årsvis från och med 2019 för de som inte har gruppavtal. Detta innebär att de som inte har gruppavtal får en faktura från föreningen för hela 2019 på 600 kr som skall betalas i slutet av december 2018. För de som har gruppavtal faktureras nätavgiften även fortsättningsvis kvartalsvis.