Rättelse: sista november – inte december

Nästa faktura – som alltså kommer att avse nätavgift för hela 2019 för de som inte har gruppavtal – förfaller till betalning i slutet av november, inte december som felaktigt meddelades igår.