Nu kan du som ännu inte tecknat Gruppavtal göra detta före 15 mars

Alla i föreningen har inte valt gruppavtal, men de flesta, två av tre, har gjort det och vad vi känner till är alla som valt denna lösning nöjda med hur det fungerar. Föreningen kan ansluta nya gruppavtal två gånger om året och vi planerar nu att göra det till 1/4 respektive 1/10.

I gruppavtalet ingår telefon (samtalen betalar du själv), bredband 250 Mbit/s och TV (paket Lagom eller Stor). Leverantör till föreningen är f.n. Telia. Priset för gruppavtalet är 419 kr/mån med TV-paket Lagom och 519 kr/mån för Stor. Till detta kommer en engångskostnad på 3500 kr för utrustning (router, TV-box) och inkoppling. Kostnaden kan bli lägre om föreningen har medlem som önskar avsluta sitt befintliga GA.  Vill man köpa till andra saker som t.ex. andra TV-kanaler, fler TV-boxar (man kan ha 5 st) eller prisavtal för telefonin, så köper man detta själv direkt från Telia. Har du också din mobiltelefoni hos Telia så får du via erbjudandet Telia Life olika förmåner, som t.ex. fritt C More Standard och Mobilt bredband 20G/mån.

Är du intresserad av att ansluta dig till ett gruppavtal skall du anmäla intresse till

Thomas Lind, e-post: niloth@hotmail.se, tel 070-575 3761.

och vill du komma med nu i vår skall du höra av dig omgående, senast 2019-03-15.

Mvh

Styrelsen