Nu är vi igång igen

Efter en tids sommaruppehåll har föreningens styrelse nu satt igång verksamheten igen. Vi gläds åt att föreningens ekonomi är i god ordning, att vi förskonats från större avbrott och att medlemmarna verkar mycket nöjda med det utbud av teveprogram och andra tjänster de nu har tillgång till. 

Högst upp på vår dagordning står att se till att fibernätet blir fullt utbyggt enligt plan med särskild hänsyn till det fåtal hushåll som fortfarande väntar på att markfrågan ska lösas. Vi har också börjat arbeta med nästa års budget och återkommer med mer information om föreningens ekonomi efter nästa styrelsemöte i slutet av september.