Ny tid för faktura

Fakturan som skulle ha skickats i månadsskiftet oktober/november kommer nu att skickas ut onsdag 2020-11-11 – med ordinarie betalningsdag 2020-12-01.

Orsaken till förseningen är det strul som Telia tyvärr har orsakat i samband med omläggningen till det nya gruppavtalet.  

Problemen vid omläggningen innebär också att vi inte kan genomföra alla kommande justeringar på den faktura som kommer nu. Det beror helt enkelt på att vi fortfarande inte vet när omläggningen verkligen kommer att vara genomförd för samtliga medlemmar.

Fakturan som kommer nu avser perioden 2021-01-01 – 2021-03-31 och kommer i princip att vara baserad på de nya priserna för gruppavtalet som gäller fr o m 2020-11-01. Ifall du bytt från Lagom till Stor eller tvärtom, eller ifall du är ny i gruppavtalet så skall din faktura avspegla det. Det som INTE kommer med är den kreditering / debitering som behöver göras med tanke på att priset justerats för årets två sista månader (2020-11-01 – 2020-12-31). Denna justering kommer att komma som ett avdrag/tillägg på nästa faktura.

Fakturor kommer precis som tidigare att sändas på det vis du själv valt, e-post eller vanligt pappersbrev. Faktura kommer även att finnas tillgänglig på https://minfibersida.se/. Det är bra om du i god tid kontrollerar din faktura på Min Fibersida, så att vi har möjlighet att justera denna om den skulle innehålla något fel.

Hoppas att det går bra så här också! /Styrelsen