Uppdaterad kostnadsjämförelse

Marknadens priser på telefoni och bredband uppdateras kontinuerligt så det var dags att uppdatera vår kostnadsjämförelse. Mest märkbart är att Tele2 höjt priset och sänkt datamängden på sina mobila bredbandsabbonemang samt att Telia nu erbjuder kombinerat bredband och bredbandstelefoni.

Kortfattat så ger fiber fortfarande högre kapacitet till en lägre månadskostnad.
Insatsen i föreningen är intjänad på 5-7 år.
Se den uppdaterade kalkylen här