Klart med nytt Gruppavtal (GA) – till lägre pris

Vi har nu träffat ett nytt Gruppavtal (GA), som också i fortsättningen ger intresserade medlemmar ett rabatterat pris på surfkapacitet, ett stort antal TV-kanaler och bredbandstelefoni. Också denna gång är det Telia som vi kommit överens med – men nu till ett lägre pris.

Vi måste ändå få in ett undertecknat avtal från var och en som vill ha det nya avtalet. Observera att vi måste ha in ett påskrivet avtal också från dig som redan idag har gruppavtal, annars kommer din tjänst att stängas av. Vi skickar ut blanketter till alla som redan har avtal eller anmält intresse. I princip fortsätter den nuvarande tjänsten som förut tills det nya avtalet är klart och sätts i drift.

VAD ÄR NYTT OCH VAD ÄR SOM FÖRUT?

Det förmodligen mest intressanta är att priset är sänkt med 70 kr/mån, en ganska rejäl sänkning tycker vi. Detta betyder att du nu kommer att betala 349 kr/mån för paketet med TV-Lagom och 449 kr/mån för TV-Stor. TV-Stor är nu alltså bara 30 kr dyrare än vad Lagom var tidigare.

Som förut har vi som sagt två TV-paket att välja mellan, Lagom med f.n. 24 kanaler och Stor med f.n. 43 kanaler. Vill du se vilka kanaler som ingår går du in på https://www.telia.se/privat/tv. (Priser på Telias hemsida innefattar enbart TV-kanaler dvs inte bredband och telefoni)

Hastigheten på bredbandet höjs också något, från 250/100 Mbit/s idag till 250/250 Mbit/s. Detta kommer att märkas mest för dem som skickar mycket data. Att ladda ner kommer att fungera som förut.

Vi kommer också att för den som vill det, byta ut utrustningen med en ny router och en ny TV-box. Det nya med TV-boxen är att den kan ansluta till routern trådlöst. I övrigt är funktionen på routern och TV-boxen samma som förut. Att vi säger ”byta ut för den som vill” beror på att det kan vara enklast att avstå från att byta: det blir ju alltid ett antal saker som måste göras om i samband med ett byte och som kan krångla. Funktionen i sig blir egentligen inte annorlunda vid ett byte.

Det finns dock en sak som kan vara intressant för vissa. Vill man ha en extra TV-box så kan man nu få det i och med att den gamla fortsätter att fungera som förut. Det enda man i så fall behöver skaffa, utöver själva boxen, är ett tvillingabonnemang, vilket är gratis och kan beställas via Mitt Telia.

Slutligen och kanske inte minst viktigt för det, så kommer de som vill och behöver det, att få tillgång till tekniskt installationsstöd, först via telefon (020-202070), och om detta inte räcker, besök av en tekniker.

AVTALETS LÖPTID

Avtalet med Telia är löper till och med 2024–12-21 och har för föreningen en uppsägningstid på 6 månader. Avtalstiden stipulerar den tid under vilken våra priser står fast.  Görs inget förlängs avtalet med ett år i taget efter detta datum. 

AVTALETS BINDNINGSTID

Avtalet löper också med en bindningstid, dvs den tid under vilket avtalet inte går att avsluta. Du som medlem har i detta avtal en bindningstid på 36 månader. Uppsägningstiden mot föreningen för dig som medlem är 8 månader för att vi skall ha möjlighet att hinna administrera en eventuell uppsägning från en medlem.

Mer detaljer om faktiskt nytecknings-/omteckningsdatum, bindningstid och uppsägningstid finns i den detaljerade beskrivningen av tjänsten på vår hemsida.

VAD HÄNDER NU?

Vi kommer nu att skicka ut en avtalsblankett, denna information om tjänstens innehåll och den formella avtalstexten till alla de som nu har ett GA samt till dem som anmält intresse för att gå med eller avsluta sitt nuvarande avtal. På blanketten gör du ett val av vilket TV-paket du önskar eller sätter ett kryss i rutan att du inte önskar något GA, och skickar in blanketten till den adress som står på denna. OBS senaste svarsdatum – står på blanketten.

 OBS att detta gäller alla, även dig som har ett GA och vill behålla det. Får vi inte in ett påskrivet avtal kommer ditt befintliga avtal att avslutas. Orsaken är att avtalet har en bindningstid.

Du som har ett gruppavtal idag men som inte vill fortsätta med detta måste också skicka in ditt svar på blanketten så att vi vet att vi skall stänga av Dig. Avstängning kommer att verkställas någon gång under hösten, tidpunkt meddelas senare, och när så skett, kan du istället välja tjänster från Zmarket.se

Om du inte anmält intresse för ett GA men nu blir intresserad, skall du höra av dig till föreningen snarast på info@mycklebyfiber.se.

OBS Uteblivet eller sent svar innebär att man inte får något nytt gruppavtal eller att befintligt avtal avslutas.Kostnad för att nyteckna senare är ca 3500 kr och för att återfå befintligt gruppavtal ca 1000 kr.

VARFÖR TELIA?

Främsta skälet är att vi är nöjda med det Telia levererar och att de nu gör det till ett lägre pris. En annan väsentlig orsak är att det är svårt för andra företag att erbjuda lika bra rabatter, eftersom vår kommunikationsoperatör Zitius numera ingår i Telia. För den som av något skäl inte vill ha Telia som leverantör finns ju många andra att välja på i vårt nät.

ERBJUDANDET I SAMMANFATTNING

  • Bredband 250/250 Mbit/s
  • TV-paket Lagom eller Stor
  • Bredbandstelefoni (man betalar som nu för de samtal man ringer)
  • Avtalstid: ca 4 år, detaljer finns på hemsidan när avtalet är påskrivet
  • Bindningstid 36 månader (räknat från nytecknings-/omteckningsdatum)
  • Nytecknings-/Omteckningsdatum: (startdatum för dig som medlem) 2020-11-02.
  • Uppsägningstid 8 månader (före det datum man önskar avsluta tjänsten, se hemsidan)
  • Ny router och TV-box till de som önskar detta
  • Installationshjälp till de som önskar detta via 020-202070
  • Tillgång till Mitt Telia

All info om gruppavtalet finns på hemsidan och på Min Fibersida

All information om avtalet, inklusive när det börjar, slutar, hur det kan avslutas mm finns på föreningens hemsida mycklebyfiber.se (fliken Gruppavtal) samt på https://minfibersida.se.