VIKTIG INFO till dig som ännu inte svarat på brevutskick om nytt gruppavtal

OBS att detta enbart berör dig som redan har eller som anmält intresse att teckna fortsatt eller nytt gruppavtal (och ännu inte skickat in svar).  

Fortfarande saknar vi ett stort antal svar på vårt brev och har därför bestämt att vi flyttar fram slutdatum. Vi kommer nu att skicka in de fastigheter vi fått in till Telia fredag den 25 september. Du som inte har svarat får alltså en ny chans. Men vi måste få in ditt påskrivna avtal senast nu på torsdag den 24 september.

Har du idag ett avtal som du vill behålla, och vi inte hör något från dig, så kommer detta att stängas av när vi driftsätter de nya avtalen vi fått in.

Har du frågor kring anmälan, saknar anmälningsblanketten eller något annat, måste du höra av dig till oss omgående på info@mycklebyfiber.se.

För dig som bor utomlands, har varit på resande fot mm och som vi mejlledes haft kontakt med, har vi noterat dina önskemål och du behöver inte göra något annat än det vi kommit överens om, dvs skicka in det underskrivna avtalet så snart du kan.

Information om avtalet finns i det utskickade brevet och på föreningens hemsida.

Med vänlig hälsning

Styrelsen