Stort intresse för GA-avtal

Vårt nya GA-avtal med Telia har mötts av stort intresse bland medlemmarna. För nytillkomna blir starten för det nya utbudet den 2 november. För er andra kommer tjänsten att flyta på som vanligt. Se mer om avtalet i separat flik.