Myckleby Nyheter

Årsstämma 2024

Årsstämma för Myckleby Fiberförening kommer att hållas söndagen 16 juni, kl 16:00 i Myckleby församlingshem. Dokumenten till stämman finns att …

Ny hemsida för OTF

Hurra, nu har vi en gemensam hemsida för Orust-Tjörn Fibersamverkan. Här kommer ni hitta aktuell information om vårt samarbete. Hit …

Administrativt stöd

Det finns ett behov bland flera av föreningarna av ett förbättrad administrativt stöd. Exempel på detta kan är medlemshantering, informationsutskick, …

Tekniskt samarbete

En arbetsgrupp har börjat se över om det är möjligt att samarbeta i frågor som t.ex. hemsidor och hosting. Ett …

Upphandling av Gruppavtal och Kommunikations-Operatör

Information angående kommande upphandling av Gruppavtal och Kommunikations-Operatör  OBS: teckna inga nya avtal innan du läst nedanstående. Föreningarna har två …

Årsstämma 2023

Årsstämma för Myckleby Fiberförening kommer att hållas söndagen 18 juni, kl 15:00 i Myckleby församlingshem. Dokumenten till stämman finns att …