Rapport från årsmötet

Det var ett femtiotal deltagare som trotsade det vackra vädret och samlades i Allmagsgården.
Till ordförande för mötet valdes Bosse Olsson och Sten-Inge Kedbäck författade protokollet.
Föreningen redovisar en vinst på 4.164 kr för det gångna året vilken fördes över till ny räkning. Revisorerna hade inga anmärkningar och styrelsen beviljades ansvarsfrihet.
Jan-Eric Fernlöf omvaldes som ordförande och även Sten-Inge Kedbäck, Joakim Olsson och Jimmy Tjörnvik omvaldes i styrelsen.
Nyval gjordes av Mats Faxér, Kristina Hallams och Thomas Lindh.

Ordförande Jan-Eric informerade om den upphandling av systemleverantör som föreningen gjort under våren. Avtal har tecknats med ByNet som ska stötta föreningen genom hela byggnationen av vårt fibernät.
Avtalet är utformat så att om föreningen mot förmodan skulle besluta att inte genomföra någon byggnation så kan vi backa ur avtalet utan att föreningen belastas med några kostnader.
Peter Sonnius från ByNet informerade och svarade på frågor.
Inga övriga frågor förelåg och ordföranden avslutade mötet och det bjöds på kaffe och kaka.

Styrelsen vill passa på att tacka för förtroendet och ser fram emot att fortsätta arbetet med att förverkliga våra planer.