Statusrapport

Under vår vackra sommar så har arbetet med fibernät i Myckleby med omnejd fortsatt.

Vid ett arbetsmöte med vår kontrakterade systemleverantör ByNet i juli så lades en plan upp för höstens arbete.

ByNet har gjort en mer detaljerad men fortsatt preliminär projektering av nätet. Det finns nu en karta med förslag till hur nätet skall dras för att nå samtliga 230 fastigheter som är medlemmar nu.

Med denna karta som grund ska styrelsen och ambassadörerna i närzonen inleda en dialog med samtliga berörda markägare. Det är ett omfattande arbete som inleds i slutet av augusti med ytterligare ett arbetsmöte med styrelse och ambassadörer.

En annan viktig aktivitet är att förbereda bidragsansökan till länsstyrelsen: en ny programperiod startar i år och i september skall det förhoppningsvis vara klart vilka kriterier och villkor som gäller.

Fler ambassadörer behövs!
Titta gärna på sidan med verksamhetsområde och anmäl dig om du vill vara ambassadör i något av de områden där det saknas.